Kích thước tiêu chuẩn

Quy cách chi tiết cửa đi mở quay hệ ND55OU

  • Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài.
  • Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài.
  • Cửa đi 4 cánh mở quay ra ngoài.

2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi hệ ND55OU

  • Chiều rộng từ 400 -> 1000mm/ 1 cánh.
  • Chiều cao từ 1000 -> 3000mm/ 1 cánh.

3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa đi hệ ND55OU

  • Kính cường lực dày: 6 – 8 – 10 – 12mm
  • Kính dán/ ghép dày: 6,38 – 8,38 – 10,38mm
  • Kính hộp dày: 5-6-5mm, 6-6-6mm, 6-9-6mm, 6-12-6mm.

CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI

Bản vẽ kỹ thuật kiểu cửa đi mở quay ra ngoài

CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *