Kích thước tiêu chuẩn

1. Quy cách chi tiết cửa đi mở trượt hệ ND115LS

  • Cửa đi 2 cánh mở trượt (lùa)
  • Cửa đi 4 cánh mở trượt (lùa)

2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi trượt hệ ND115LS

  • Không giới hạn kích thước.

3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa đi trượt hệ ND115LS

  • Kính cường lực dày: 6 – 8 – 10mm.
  • Kính dán/ ghép dày: 6,38 – 8,38 – 10,38mm.
  • Kính hộp dày: 5-6-5mm, 6-6-6mm, 6-9-6mm, 6-12-6mm

CỬA ĐI TRƯỢT NÂNG 2 RAY

Bản vẽ kỹ thuật cửa đi trượt nâng 2 ray

CỬA ĐI TRƯỢT NÂNG 2 RAY

CỬA ĐI TRƯỢT NÂNG 2 RAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *