Kích thước tiêu chuẩn

1. Quy cách chi tiết cửa đi xếp trượt hệ CFD80

 • Cửa đi xếp trượt 3 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 3 – 0
 • Cửa đi xếp trượt 4 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 3 – 1
 • Cửa đi xếp trượt 5 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 5 – 0
 • Cửa đi xếp trượt 6 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 5 – 1 hoặc 3 – 3
 • Cửa đi xếp trượt 7 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 7 – 0
 • Cửa đi xếp trượt 8 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 5 – 3 hoặc 7 – 1
 • Cửa đi xếp trượt 9 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 9 – 0
 • Cửa đi xếp trượt 10 cánh mở quay trong/ ngoài, tỉ lệ chia cánh 5 – 5, 7 – 3 hoặc 9 – 1

2. Kích thước thông thường sử dụng cho cửa đi xếp trượt hệ CFD80

 • Chiều rộng từ 500 -> 1000mm/ 1 cánh.
 • Chiều cao từ 1000 -> 4000mm/ 1 cánh.

3. Các chủng loại kính thường dùng cho cửa đi xếp trượt hệ CFD80

 • Kính cường lực dày: 6 – 8 – 10 – 12mm
 • Kính dán/ ghép dày: 6,38 – 8,38 – 10,38mm
 • Kính hộp dày: 5-6-5mm, 6-6-6mm, 6-9-6mm, 6-12-6mm

Winboss - Premium Window & Door CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HỆ 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *