Dòng sản phẩm nhôm PMI đáp ứng được cả về mặt chất lượng lẫn tính thẩm mỹ. Chính vì vậy không có lý do gì mà nhà hàng Sen không chọn dòng sản phẩm này để sử dụng.
Toàn bộ nhà hàng được sử dụng cửa nhôm PMI PressMetal hệ F55 cao cấp, chuyên dụng cho cửa mở quay, cửa mở lật.

Dòng sản phẩm nhôm PMI đáp ứng được cả về mặt chất lượng lẫn tính thẩm mỹ. Chính vì vậy không có lý do gì mà nhà hàng Sen không chọn dòng sản phẩm này để sử dụng. Toàn bộ nhà hàng được sử dụng cửa nhôm PMI PressMetal hệ F55 cao cấp, chuyên dụng….